Grønn Mobilitet

Innovasjonskonkurranse - smart og bærekraftig stedsutvikling

Innovasjonskonkurranse - smart og bærekraftig stedsutvikling

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA, høsten 2019, til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Krødsherad kommune var en av 3 kommuner som gikk av som vinnere etter første fase av konkurransen. Her kan du lese mer om vinnerprosjektene.

I mars utlyste Krødsherad kommune en en åpen innovasjonskonkurranse om grønn og sømløs mobilitet for Norefjell for besøkende og fastboende, sammen med Innovasjon Norge, Nordic Edge og Doga. Formålet med konkurransen er å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Her kan du lese mer om innovasjonskonkurransen.

Innleveringsfristen for løsningsforslagene i den åpne innovasjonskonkurransen ble etter noe utsettelse satt til 31.mai 2020.

Onsdag 23.september i tidsrommet kl.11:30-12:00 ble de endelige vinnerne kunngjort live under Nordic Edge expo 2020 i Oslo. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil annonsere vinnerne, ordføreren i Krødsherad, Knut Martin Glesne, ordføreren i Utsira, Marte Eide Klovning og DOGA direktør Tor Inge Hjemdal vil være tilstede på scenen under annonseringen.

Her finner du programmet for konferansen den 23.09.2020.