Se opp til Norefjell

Norefjell er en verdensledende fjelldestinasjon for testing av bærekraftig teknologi.

Grønn og sømløs mobilitet er et satsingsområde for kommunene rundt Norefjell. Det har blitt lagt ned mye ressurser i å tenke både mer kollektivt, tilrettelegge for alternativ transport, som elsykler, og ikke minst med en innovativ satsing med selvkjørende buss. Alt dette er en del av en langsiktig satsing som har som mål og knytte enda tettere bånd mellom Norefjell og omegn – og å sette Norefjell på kartet som en destinasjon med fokus på bærekraft.

I arbeidet med Grønn og sømløs mobilitet har vi gått fra og se på mobilitet som en aktivitet fra A til B, til å bli et verktøy for næringsutvikling og i samfunnsutviklingen.

Om oss

Kontakt oss