Grønn transport rundt Norefjell

Grønn transport rundt Norefjell

Grønn og sømløs mobilitet har vært et satsingsområde for kommunene rundt Norefjell. Det har blitt lagt ned mye ressurser i å tenke både mer kollektivt, tilrettelegge for alternativ transport, som elsykler, og ikke minst med en innovativ satsing med selvkjørende buss. Alt dette er en del av en langsiktig satsing som har som mål og knytte enda tettere bånd mellom Norefjell og omegn – og å sette Norefjell på kartet som en destinasjon med fokus på bærekraft.

 

 

   

   

Artikkelliste

Viser 1-10 av 17 artikler, side 1 av 2