«Helt frem» - mobilitet som visker ut kommunegrensene

Tjenesten shuttle og vareleveranse på Norefjell er nå stengt, den vil starte opp igjen til vintersesongen 2023/2024. 

 

Klimasats gir utvikling av mobilitet i Norefjellregionen

Siste tiårene har gitt en utvikling av rekreasjonsmessig byspredning i fjellet, og et sterkt økende brukertall av infrastruktur og handel i regionen. Kommunene i regionen ønsker å legge til rette for en klimavennlig og attraktiv utvikling av mobilitet på hele destinasjonen.

Klimasats gir oss mulighet til å arbeide målrettet med mobilitetsløsninger både for person- og varetransport i Norefjellregionen, både på fjellet og i bygdene rundt. Det er en jobb som må gjøres i forhold til å teste ulik logistikk, da brukergruppene har ulike behov og antallet er sterkt varierende gjennom uka, sesong og år. Det må også bygges en forretningsmodell i mulighetsrommet mellom offentlig og privat, for å sikre langsiktige og bærekraftige tjenester.

Norefjell regionen arbeider tett sammen med Viken Fylkeskommune i mobilitets arbeidet, da skaleringspotensialet er stort til ferie og fritidsområder både i fjellområder og ved kysten. Vår samarbeidspartner Testarena Norefjell er en del av Kongsberg By&Lab, noe som gir oss tilgang til teknologibyen Kongsberg og teknologimiljøer tilknyttet denne. Vi har også et tett samarbeid med USN – Universitetet i Sør-Norge. Gjennom studier av rammebetingelser, brukeraksept, reisemønstre, samt drifts og forretningsmodellering vil prosjektet utvikle kunnskap som støtter opp om en god og smidig innføring av bærekraftige og framtidsrettede mobilitetstjenester på reisemål i distrikt.

Pilotsesongen 2021/2022 videreføres ved å inkludere arbeidsreiser for ansatte ved Norefjell Resort hver dag fra 1. desember og ut vintersesongen. Norefjell Resort har bygget ansattboliger i Noresund. For å redusere bilbruk og frigjøre kapasitet ved Norefjell Ski & Spa, innføres arbeidsreiser med Helt Frem Norefjell, som også denne sesongen opereres av Krødsherad Taxi med ny og forbedret forretningsmodell.

Hyppige avganger er en vesentlig del av tilbudet for å tilpasse arbeidsdagen for den enkelte ansatte. Alle avgangene blir samtidig åpne for publikum og kan bestilles i «Helt Frem Norefjell Appen». Begrensningen i antallet ledige seter begrenses av kjøretøyet. I appen får man tilbud om ledige seter ut fra hvor man reiser fra, og hvor man skal. Dette er altså en viktig del av finansieringsmodellen for at antallet arbeidsreiser skal kunne holdes på et høyt servicenivå.

I helgene vil publikum oppleve et økt tilbud på formiddag og ettermiddag. Det legges også opp til kveldsavganger fra restauranter og hotell. Denne sesongen prioriteres avganger mellom Noresund og Djupsjøen. Tempelseter området er tatt ut på grunn av manglende fremkommelighet på fjellet. I appen får man tilbud om avgangstider og reisen bestilles og betales. For Norefjell Resort sine ansatte bestilles reisene via egen modul for ansatte.

Allerede fra første dag, 1. desember 2022, har det vært godt belegg på reisene mellom Noresund og fjellet, og optimalisering har funnet sted. Gjennom sesongen vil avreisetidspunkter bli evaluert og justert.

Den 25.12.2022 var startskuddet for siste sesong med pilotene shuttle og vareleveranse på Norefjell. Vi håper å implementere tjenesten etter piloten denne vinteren. 

"Helt frem" transport tjenesten korresponderer med flere av avgangene fra Oslo, Hønefoss, Drammen og Vikersund - planlegg reisen din.