Om nettstedet

Sjekk av universell utforming for nettsiden seopptilnorefjell ble gjennomført i mars 2023. Statusrapporten som er utarbeidet av nettstedleverandør Acos oppsummerer funnene fra gjennomgangen (PDF, 12 MB).

Rapporten viser gjennomgang av de viktigste områdene. Det er ikke en fullstendig gjennomgang. 

På bakgrunn av statusrapporten er det utarbeidet en tilgjengelighetserklæring. 

Tilgjengelighetserklæring for nettstedet (Bokmål)  

Tilgjengelighetserklæring for nettstedet (Nynorsk)