Om oss

Vi er Grønn og sømløs mobilitet Norefjell, et samarbeid mellom de 4 kommunene i Norefjell regionen og reiselivet ved Visit Norefjell. I dag er Sigdal og Krødsherad eierkommuner og leder styringsgruppen, med Modum og Flå som partnere.

Fokuset på mobilitet kom i arbeidet fram mot merking av Norefjell som Bærekraftig reisemål. Mobilitet er en utfordring for de som vil til Norefjell regionen, de som ønsker å komme seg rundt på fjellet og ned i bygdene for å se, gjøre, spise og handle, og det er en utfordring for innbyggerne i bygdene rundt Norefjell. 

Vi er en av DOGA sine første GNIST kommuner, og introduksjonen av Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn ga oss et helhetlig syn på utvikling og fikk oss til å rette blikket mot sosial innovasjon. I arbeidet med Grønn og sømløs mobilitet har vi gått fra og se på mobilitet som en aktivitet fra A til B, til å bli et verktøy for næringsutvikling og i samfunnsutviklingen.

Visjon

Se hvordan vi kan bruke volumet av fritidsinnbyggere og besøkende til Norefjell regionen for å utvikle lokalsamfunnene våre, sikre og utvikle de kommunale tjenestene i bygdene rundt Norefjell. Se hvordan volumet gir oss muligheter til å etablere og utvikle tjenester vi ellers hadde vært for få til.

Vi skal arbeide parallelt med bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. Innovasjons og utviklingsarbeidet skal styrke den lokale verdiskapingen og lokale arbeidsplasser i bygdene på og rundt et reisemål.

Framover

Langsiktige og bærekraftige forretningsmodeller på tvers av bruker – offentlig – privat er en nødvendighet for å implementer mobilitet som gode og varige tjenester.

Vi skal knytte innbyggerne tetter på planlegging, drift og utvikling av deres hjemkommune som reisemål, og implementere pilotene på shuttel og vareleveranse etter vintersesongen 2022/23.

 - Hva kan motivere kommuner i distrikts Norge til å bli aktive og framoverlente reiselivskommuner, og jobbe med sosial innovasjon?

Vi skal skaffe midler til å jobbe videre med sosial innovasjon for å ta ut de gode synergiene mellom bosted og reisemål.

 - Innovasjons- og utviklingsarbeidet skal styrke den lokale verdiskapingen og lokale arbeidsplasser i bygdene på og rundt et reisemål

Prosjektleder Ellen Anne Bye