Utvidelse av mobilitetstilbudet - ny rute fra Tempelseter - Norefjell - Noresund

Denne vintersesongen utvidet Sigdal og Krødsherad kommuner mobilitetstilbudet i Norefjell-regionen. Tilbudet opereres av lokalt næringsliv med det utgangspunkt å skape større økonomiske ringvirkninger for det lokale næringsliv i reiselivskommunene og posisjonere Norefjell som en «grønn destinasjon».

Tilbudet skal gjøre det lettere for brukeren å ferdes uten bil på og rundt Norefjell, for å se, gjøre og oppleve.

Mobilitetstilbudet er bookbart gjennom appen, Freelway, som for Norefjell ble lansert 13.12.23. Dette er en lokal reiseplanlegger som gir brukeren oversikt over alle oppsatte rutetider for tjenesten lokalt. Nøkkelstopp er Velkomstsenteret i Eggedal, Tempelseter, Norefjell Ski & Spa, Norefjell Skisenter, Noresund og alle «hyttestopp» på strekningene.

 - Responsen og engasjementet har vært enormt. Vi har hatt overraskende høy drift, og det er Norefjellskyttelen fra Eggedal, via Norefjell Ski & Spa, til Norefjell Skisenter og tilbake som har vært mest booket. 90% av de reisende beveger seg i denne retningen, uttaler prosjektleder, Per Arne Lislien.

Han kommer med klar en oppfordring:
 - Nå må de reisende være tidlig ute med å booke, ellers kan det være fullt.

Nytt av januar, er at rute blir lagt opp også fra Tempelseter, som korresponderer med Norefjellskyttelen fra Eggedal:
 - Det har vært stort påtrykk fra hytteeiere på Tempelseter, så nå responderer vi med fire daglige turer derfra. Det vet, og håper vi, blir tatt godt imot, forteller Lislien videre.

Avganger

Første avgang for Tempelseter mot Norefjell Skisenter, blir lørdag 13.januar kl. 8:30. De oppsatte turene finner man, og bookes i appen, Freelway 12 timer før avgang.

Fremover kjøres denne ruten fredag-søndag, samme som Norefellskyttelen som går fra Noresund og Eggedal.
For fullstendige rutetider, gå inn i Freelway.

Kontaktinformasjon.
Per Arne Lislien, prosjektleder Testarena Norefjell
Tlf. 920 92 902
E-post: Per.arne@sigdalutvikling.no