Strategihus for Grønn og sømløs mobilitet Norefjell

Grønn og sømløs mobilitet Norefjell går nå inn i en ny fase av arbeidet, ved at vi fikk midler fra Klimasats for en ny periode. Det har vært viktig for oss å sammenfatte hva vi har lært så langt og hva vi skal ta med oss videre. Strategihuset vårt gir deg en rask innsikt i vår grunnleggende visjon og hva som motiverer oss i verdigrunnlaget. Vi har satt opp hva vi tenker er de viktigste premissene for vårt arbeid, dette er trender og forutsetninger vi må forholde oss til, uten at vi kan påvirke disse.  Hovedmålene for vårt arbeid, går utover mobilitet, da vi ser mobilitet som et verktøy for næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. Som base definerer vi fem strategier som er grunnleggende viktig for vårt arbeid.

Oversikt over visjon, verdigrunnlag, premisser, hovedmål og hovedstrategier - Klikk for stort bilde

Se oversikten som pdf versjon (PNG, 74 kB)