EUs Urban Agenda - et tematisk partnerskap

EUs Urban Agenda lanserer to nye tematiske partnerskap som norske byer kan søke om å delta i: grønnere byer og bærekraftig turisme. Søknadsfrist var16. september 2022. Kommunal- og distriktsdepartementet inviterte til digitalt informasjonsmøte 5. september 2022. 

EUs Urban Agenda er et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og landegrenser om byutvikling. Målet er å fremme vekst, bokvalitet og innovasjon i europeiske byer. Kjernen i Urban Agenda er tematiske partnerskap, der byer, interesseorganisasjoner, land og EU-organer samarbeider om ulike temaer.

I første fase av Urban Agenda ble det etablert 14 tematiske partnerskap.

Søknaden ble sendt inn av Ringeriksregionen i partnerskap med Visit Norefjell og Visit øst Norge.

Les mer om Urban Agenda

Kilde: Regjeringen.no