Kunsten er å bevare attraktivitet både for besøkende og fastboende

I arbeidet er det viktig å løse hvordan forretningsmodellen skal bygges opp, og hvilke parameter som må legges inn for at løsningen skal være bærekraftig på kort og lang sikt. Dette arbeidet er en viktig brikke i arbeidet med Grønn og sømløs mobilitet Norefjell og Testarena Norefjell sin portefølje.

Norefjellmodellen skal motivere til samhandling

Utarbeidelse av Norefjellmodellen, en lokal forretningsmodell, er et innovasjonsarbeid med mange aktører som skal samhandle. Motivasjonen kan være svært ulik fra ønske om økt attraktivitet for egne arealer og næringsaktivitet, til behov for å løse ansvaret for kollektivtilbudet, og tjenestesamarbeid for å frigjøre varme hender i offentlig sektor.

Forretningsmodellene må vise hvordan en reiselivskommune i distrikts Norge kan bruke volumet av ferie- og fritidsreisende for å bygge lokalsamfunnet videre.

I arbeidet er det vanskelig å komme utenom Whistler, som regnes som den ledende destinasjonen ikke bare i Canada, men også internasjonalt. Vi møtte ulike aktører og partnere i arbeidet med å utvikle, bygge og drifte Whistler, som destinasjon og bosted.

Visjonen må være inspirerende for lokalsamfunnet

Resort Municipality of Whistler sin visjon handler om å sette en inspirerende visjon for lokalsamfunnet og jobbe for å nå visjonen. Fra Whistlers første visjonen om å være vertskap for De Olympiske Vinterleker i 1968, til planen om å etablere en bilfri skidestinasjon og dagens målsetninger om å være bærekraftige. Whistler har hatt et bevisst forhold til tidligere visjoner selv om de utvikler visjonen videre.

Arbeidet med forretningsmodeller mottar virkemidler fra Viken Fylkeskommune, med begrunnelse at de ser at utvikling av nye forretningsmodeller for mobilitet i distrikt er viktig for å lykkes med grønn omstilling av person- og varetransport i distriktene.

Steinfiguren er en Inukshuk. Den ble bygd av Inuitene for å vise vei, tilsvarende vår tradisjon med varder i fjellet. Inukshuk var symbolet for OL 2010 i Vancouver/Whistler.

Les rapporten fra studietur til Whistler i Canada 2023 (PDF, 6 MB)