Selvkjørende buss - Norefjellregionen som testarena

Norefjellregionen er blitt en testarena for persontransport, varetransport og selvkjørende kjøretøy. Vi tester ut en kombinasjon av person- og varetransport, samtidig som vi tester teknologien og brukererfaringer med en selvkjørende buss i Eggedal og på Noresund. 

Historien om Norefjell som testarena kan du lese mer om her