Krødsherad kommune - Miljøfyrtårn og Trafikksikker kommune

Fredag 9. desember hadde Krødsherad kommune grunn til å glede seg over at 2 milepeler er nådd. Ordfører, Knut Martin Glesne, fikk æren av å ta imot det synlige beviset på at Kommunehuset i Krødsherad er blitt godkjent som et Miljøfyrtårn. Tidligere på dagen var han med på sertifiseringsmøtet der kommunen ble re-godkjent som Trafikksikker kommune.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse. Stiftelsen Miljøfyrtårn skal bidra til grønn omstilling av norske arbeidsplasser.

- FN sine bærekraftmål er grunnleggende i Krødsherad kommune sin Samfunnsdel og førende for all utvikling framover. Som kommunens største arbeidsgiver er det viktig at vi viser vei og utvikler oss i tråd med bærekraftsmålene. Vi er derfor veldig fornøyde med også selv å bli godkjent som Miljøfyrtårn, sier Knut Martin.

Sertifisering etter hovedkontormodellen

Kommunehuset har blitt godkjent på bakgrunn av et sett med kriterier innen HMS arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og ombruk. Miljøfyrtårn-sertifikatet til Krødsherad kommunehus er gyldig i tre år. Verktøyene som godkjenningen gir, gjør at kommunen lettere kan ta et aktivt miljøansvar og bidra til den grønne omstillingen. I det videre skal kommunen følge opp sine miljøprestasjoner gjennom årlige rapporter som framlegges kommunestyret sammen med årsrapporten.

Krødsherad kommunehus er blitt sertifisert etter hovedkontormodellen. Det betyr at kommunehuset har tatt ansvar for flere av felleskriteriene, som virksomhetene da slipper. Administrasjonen tar sikte på å gå i gang med å sertifisere noen av virksomhetene ila. 2023.

Les mer om Miljøfyrtårn på miljøfyrtårn.no