Krylling med bærekraftig bondevett

Med distriktskontor i Oslo, driver Knut Skinnes sammen med et knippe andre grundere det grønne investeringsselskapet Våren og konsulentselskapet Greenhouse. Postadressen til begge selskapene er registrert på 3535 Krøderen.

Når jeg snakker med Knut, har han nettopp satt seg i bilen for å kjøre fra Oslo, på vei hjem mot Norefjell – en vei han har kjørt så ofte at han sikkert kunne kjørt den i blinde. I helgen skal han på elgjakt. I sommer jobbet han som budeie. Og sånn til vanlig redder han verden, én gründeridé av gangen.

Om Knut

Navn: Knut Skinnes, Alder: 31, Jobbtittel: Daglig leder i Greenhouse, Partner i Våren, Bosatt: Norefjell – født og oppvokst

En grønn gründer

Knut er en kar som kan beskrives som så mangt. Daglig leder, partner, gårdsgutt, rådgiver, styreleder, grunder; lista er lang! Selv sier han at han er en «ansvarlig tilrettelegger».

- Mitt mål er å bidra til å skape aktivitet som bidrar til omstilling, både i næringslivet og i offentlig sektor, sier Knut. Jeg er opptatt av at de ansatte skal ha det bra, at de har oppdrag og at vi har effekt i arbeidet vi gjør, og det er mitt ansvar å tilrettelegge for dette.

Han har bred erfaring med både næringsutvikling, politikk og klimaarbeid, og er genuint opptatt av å skape løsninger som kan utvikle potensialet til jordbruket og skogbruket i klimakampen. Sitt første møte med gründerskapet fikk han da han startet opp sitt første selskap ved siden av studiene, Fjell og fjord hytteservice. Selskapet tilbyr snømåking, trefelling og bistand til hyttebeboerne på Norefjell – og driftes fortsatt i dag.

En gang krylling – alltid krylling

Til tross for mange hatter, er det en ting som definerer Knut, både som person og i yrkeslivet: Han er fra bygda. En stolt krylling, eller sumphalling – som bestemora hans kaller det.

 - Det å bo og leve med naturen, å vokse opp på Norefjell med naturnære verdier, har vært avgjørende for hvor og hvem jeg er i dag, forteller han.

Klima- og miljøkampen har tidligere vært kilde til splittelse mellom by og distrikt og dette er noe Green House og Våren med Knut i spissen jobber for å endre.

 - Vi må alle gjøre vårt for å redusere utslipp, og å minimere vårt fotavtrykk. Både som samfunn, som bedrifter og som enkeltpersoner. Etter å forbedre dagens aktivitet, må vi bruke naturen til å binde karbon, i jordbruket, i skogen og i havet. Distriktene er en viktig brikke, som i mye større grad kan aktiviseres for å begrense klimaendringene.

Tilrettelegging for å jobbe i distriktet

Selv ser han ingen utfordringer ved å ha base i Krødsherad, bare fordeler.

- Krødsherad har internett for å koble på, naturen for å koble av – og mangler bare kontorfellesskap for å koble sammen, sier han et med smil.

Han er aldri så kreativ som når han er omringet av natur, i tillegg er det mange bra folk som bor her, og det er kort å kjøre fra både Oslo og Bergen.

- Jeg mener flere hyttefolk burde se disse verdiene, gjøre hytta til hus, og heller ha hytta i byen. Livskvalitet i alle ledd! Og viktige skattekroner for kommunen, sier gutten som også sitter i kommunestyret i bygda.

Det eneste han savner er et kontorfellesskap, et naturlig samlingssted der flere som jobber langveisfra kan møtes, utveksle erfaringer og samarbeide.

 - Det å kunne jobbe fra et sted som Krødsherad er jo en fantastisk mulighet, og jo mer vi tilrettelegger for det, jo flere vil forhåpentligvis se den muligheten!

I sommer var han to måneder i Østerdalen for å jobbe som budeie. Dagene besto da av 7 timer fjøsdrift, 8 timer drifting av selskapene. Et jordnært og nydelig eventyr sier Knut som skulle ønske det var mer seterdrift i Norefjell-området. Det er en stor verdi for tradisjonsbæring, kulturlandskap, biologisk mangfold og for jordbruket som næring.

Og ferie?

 - Jeg tror alle trenger å koble av, å tenke på andre ting. Jeg har lagt opp hverdagen min til å være en blanding av meningsfullt arbeid, gode folk og flotte naturopplevelser, så jeg har ikke behov for tradisjonell ferie. En må finne en måte å ha frihet, og kose seg litt hver dag, sier Knut før han tar børsa på ryggen og går ut i skogen.

​​

Om Våren

Våren bygger nye grønne selskaper og løsninger, ved hjelp av faglig kompetanse, praktisk forståelse, kapital og samhandling. Våren er en greencubator primært innenfor bioøkonomien, som blant annet står bak gjenbruksplattformen Vandre, den digitale markedsplassen for omsetning av restråstoff Resourcer og Grøntkollektivet; bærproduksjon på overskuddsvarme.

Om Green House

Green House hjelper både næringslivet og det offentlige med optimal ressurstytelse gjennom bærekraftig bondevett. For Green House handler bærekraft om å skape arbeidsmåter og løsninger som er holdbare i et evighetsperspektiv uten negativ påvirkning på mennesker eller natur. Dette gjør de med praktisk forståelse for prosjektets gjennomførbarhet – noe de rett og slett kaller for godt gammeldags bondevett.