Grønn stemme – Stepan Ermilov

Stepan Ermilov mener man ikke skal være redd for ord som kunstig intelligens, data og robot – det er elementer som er helt avgjørende for å utvikle et bærekraftig samfunn. Han sier også at det ikke ikke i like stor grad lenger handler om å bry seg eller ikke når det kommer til bærekraft, men i mye større grad om når man tar stilling til det – for det er en helt naturlig del av et samfunn i utvikling.

Hvordan er det å være ung i Krødsherad i dag? 

I Krødsherad kommune får barn en god og trygg oppvekst med nydelig natur, flere fritidstilbud og en bra skole. Den yngre garde mangler derimot et sted å henge, og etterlyser en samlingsplass som kan være åpen hver dag. Ellers er det en tendens til at unge voksne flytter ut fra kommunen grunnet lang reisevei og et større behov for byrelaterte tilbud – ikke ulikt resten av Distrikts-Norge. Av egenerfaring har jeg ingen negative assosiasjoner med å vokse opp her. 

I hvor stor grad vil du si de unge bryr seg om bærekraft og grønn utvikling? 

Dette er et svært krevende spørsmål, da ingen unge tenker likt. For enkelte betyr kampen mot klimaendringene alt, imens motpolen kanskje tenker at det er artig å få i gang «dieseldoningen». I tillegg kommer den gruppen som står midt mellom disse kategoriene, og som hverken vet hva som er rett eller galt. Ettersom den unge generasjonen lærer mer og mer om klima og miljø gjennom eksempelvis skolen eller rett og slett swiping på mobilen, har nok de fleste vært borti begrepet før. Jeg er derfor forholdsvis sikker på at selv om en ungdom ikke kan definere ordet bærekraft, så kan den fortsatt ha et tankesett som appellerer til fremtidsrettede grønne løsninger. I fremtiden vil spørsmålet om bærekraft og grønn utvikling uansett ikke handle om hvorvidt en bryr seg eller ikke, men om når en tar stilling til det. 

Legger dere merke til prosjektene og tiltakene kommunen gjør for grønn utvikling?

Mobilitetsprosjektet til Krødsherad Kommune har fått god mediedekning, og har blitt frontet på den storslagne Sigdalskonferansen. Enkelte ungdommer mener fortsatt at de ikke har hørt så mye om grønn mobilitet, mens andre har tatt seg godt nytte av det, for eksempel under den tidligere gjennomførte kommunale sykkeldagen. Det kan virke som at noen ungdommer mangler inspirasjon til hvordan de kan ta nytte av kommunens tiltak og løsninger i sin hverdag. Jeg mener dette kan løses enkelt ved å intensivere informasjonskampanjene, og rette dem mer mot den unge målgruppen. Ellers tenker jeg at det skal godt la seg gjøre å ikke ha lagt merke til den supermoderne selvkjørende bussen, og ser ikke bort ifra at flere barn og unge har testet den ut.

Hva ser du på som de viktigste sakene for unge i forhold til mobilitetsprosjektet?

En forbedring av lokalbusstilbudet, samt implementeringen av billig bestillingstransport i helgene. Nå trenger vi kun å innhente mer kunnskap om brukernes reisevaner, før kollektivnettet kan tilpasses og forbedres, for alle. 

Hva ser du på som de viktigste sakene for unge i forhold til grønn utvikling generelt?

At utvikling foregår på en slik måte at den ikke senker levestandarden betraktelig, og heller ikke gjør det for kostbart for de unge. En slik grønn utvikling må også gagne alle uten å øke de sosioøkonomiske forskjellene for mye.

Tror du Krødsherad kommune blir mer attraktivt for unge å bo i på grunn av grønne tiltak?

Det er ingen hemmelighet at Krødsherad ikke er Oslo, men det burde ikke hindre vår utvikling! Den grønne fremtidsrettede utviklingen er gull verdt for å øke attraktiviteten til kommunen, men befolkningstallet vil vel til syvende og sist avhenge mest av fra- eller tilknytningstrender nasjonalt. 

Hva synes du om den selvkjørende bussen som snart er oppe og står?

Bussen virker stilig, og jeg gleder meg til å teste den. Kunstig intelligens er et interessant konsept med uendelige muligheter, og tar allerede opp en stor del av våre liv. Jeg håper testprosjektet virkelig presser bussen til dens ytterste, slik at den i fremtiden kan prestere ypperlig og serve oss vel. Ellers ønsker jeg å si en ting til de som blir skremt av ord som «Robot», «Kunstig Intelligens» og «Data». For å utvikle samfunnet vårt, trenger vi disse tre. Og ved å utvikle oss i synergi med dem, vil denne utviklingen tjene oss alle godt. Sees på bussen!