Grønt snakk - Camilla Wold Knudsen

Navn: Camilla Wold Knudsen

Tittel/arbeidsplass: Daglig leder, Visit Norefjell

Tre ord om deg Visjonær, entusiastisk, uredd

Hva er bærekraft for deg? Et tankesett. Vi må høste på en måte som gjør at de som kommer etter oss har et like godt utgangspunkt, og det handler om både økonomisk, sosial og miljømessig trygghet. 

Hvis du lokalt kunne gjøre én ting NÅ for en bedre fremtid i regionen, hva skulle det vært? Gjøre destinasjonen mer tilgjengelig. Satt inn mer kollektivtransport til regionen og lokale shuttles, slik at det ville være et enkelt valg å sette bilen igjen hjemme, uten at det går på bekostning av å komme seg til og fra aktiviteter og spisesteder. 

Ditt tips til den reisende til regionen som vil være mer bevisst på sin innvirkning på samfunnet vårt: Støtt lokalt!

Hvem sender du Grønn snakk videre til? Jeg sender stafettpinnen videre til en solstråle i regionen og gårdbruker, Live Skinnes, en fantastisk ambassadør i lys av sitt fokus på bærekraft, allsidig drift og innovasjonsevne.