Grønt snakk - Per Arne Lislien

Navn: Per Arne Lislien 

Tittel/arbeidsplass: Daglig leder/Sigdal Utvikling AS 

Tre ord om deg : entusiastisk, mulighetsfokusert, stor fremtidstro!

Hva er bærekraft for deg? Det å ta gode valg som skaper utvikling, attraksjon og en bedre fremtid for oss alle!  

Hvis du lokalt kunne gjøre én ting NÅ for en bedre fremtid i regionen, hva skulle det vært? Skape lokale mobilitetsløsninger i en region med få løsninger på dette området. 

Ditt tips til den reisende til regionen som vil være mer bevisst på sin innvirkning på samfunnet vårt: Tenk enkelt, lokalt og klimavennlig i alt du foretar deg. Dine valg vil styrke lokalsamfunnet og samfunnet i sin helhet.  

 

Hvem sender du Grønn snakk videre til? Jeg sender stafettpinnen videre til Marius Arnesen – han skaper attraksjon for tusenvis av mennesker hver dag!