Krødsherad Taxi - Et Miljøfyrtårn i Norefjellregionen

Som det første lokale firmaet innen transportnæringen i Norefjellregionen, er Krødsherad Taxi nå sertifisert som Miljøfyrtårn.

Ordfører i Krødsherad kommune, Knut Martin Glesne, hadde gleden av å overrekke det synlige beviset for at Krødsherad Taxi nå er et Miljøfyrtårn. Til stede var også Krødsherad kommunes kontaktperson for Miljøfyrtårn, Erik Bjøre, og daglig leder i Norefjell Destinasjon, Ivar Blystad.

Som medlem av Visit Norefjell fikk Krødsherad Taxi tilbud om støtte til gjennomføring av sertifiseringen. Innehaver Geir Anders Finnevolden tror det er helt avgjørende for bedriftens framtid.

- Alt går i retning av å være mer miljøvennlig på alle måter, og derfor er det viktig å følge med. Blir en hengende langt etter kan det bli vanskelig å ta igjen det tapte, sier han.

Han mener en av fordelene med å være sertifisert Miljøfyrtårn, er at bedriften får en fordel blant annet i anbudsrunder.

- Ellers går det blant annet på å gjøre mer miljøvennlige innkjøp og å være bevisst på å kjøre miljøvennlig, sier Finnevolden.

Kommuner i Norefjellregionen satser grønt

Med Norefjell og omkringliggende kommuner sin satsing på grønn mobilitet og mobilitetsløsninger for våre besøkende og innbyggere, er det gledelig at tilknyttede næringer også følger opp for å være med og jobbe mot felles mål. Finnevolden Taxi er en sentral aktør i Krødsherad og vi er glad for at han nå er med og tar bevisste miljøvalg.