Les siste nytt fra Norefjellregionen

Norefjell er en verdsledande plass for bærekraftig teknologi i fjellet.

Grønn transport

Planlegg reisen din til Norefjellregionen

Visste du at det finnes flere muligheter for å reise til, fra og rundt på Norefjell når du kommer med transport fra Oslo, Hønefoss eller Drammen? "Helt frem" transport tjenesten korresponderer med flere av avgangene fra disse byene. Planlegger du tur til Norefjell, er Noresund den ankomst- og avgangs holderplassen nærmest fjellet og skisenteret, med mindre du benytter Norefjellekspressen ( i ferieperioder) eller Flyplass shuttle. 

Grønne gründere og næringsliv

Snøproduksjon blir mer miljøvennlig

​ Alle skisentre trenger å produsere snø for å kunne tiltrekke seg ivrige alpint- og snowboardkjørere. Skisentrene på Haglebu og Norefjell gjør det de kan for at snøproduksjonen skal bli mer og mer miljøvennlig. ​

Grønn transport

«Helt frem» - mobilitet som visker ut kommunegrensene

Klimasats gir utvikling av mobilitet i Norefjellregionen Siste tiårene har gitt en utvikling av rekreasjonsmessig byspredning i fjellet, og et sterkt økende brukertall av infrastruktur og handel i regionen. Kommunene i regionen ønsker å legge til rette for en klimavennlig og attraktiv utvikling av mobilitet på hele destinasjonen. Klimasats gir oss mulighet til å arbeide målrettet med mobilitetsløsninger både for person- og varetransport i Norefjellregionen, både på fjellet og i bygdene rundt. Det er en jobb som må gjøres i forhold til å teste ulik logistikk, da brukergruppene har ulike behov og antallet er sterkt varierende gjennom uka, sesong og år. Det må også bygges en forretningsmodell i mulighetsrommet mellom offentlig og privat, for å sikre langsiktige og bærekraftige tjenester. Norefjell regionen arbeider tett sammen med Viken Fylkeskommune i mobilitets arbeidet, da skaleringspotensialet er stort til ferie og fritidsområder både i fjellområder og ved kysten. Vår samarbeidspartner Testarena Norefjell er en del av Kongsberg By&Lab, noe som gir oss tilgang til teknologibyen Kongsberg og teknologimiljøer tilknyttet denne. Vi har også et tett samarbeid med USN – Universitetet i Sør-Norge. Gjennom studier av rammebetingelser, brukeraksept, reisemønstre, samt drifts og forretningsmodellering vil prosjektet utvikle kunnskap som støtter opp om en god og smidig innføring av bærekraftige og framtidsrettede mobilitetstjenester på reisemål i distrikt.  

Grønne gründere og næringsliv

Krødsherad kommune - Miljøfyrtårn og Trafikksikker kommune

Fredag 9. desember hadde Krødsherad kommune grunn til å glede seg over at 2 milepeler er nådd. Ordfører, Knut Martin Glesne, fikk æren av å ta imot det synlige beviset på at Kommunehuset i Krødsherad er blitt godkjent som et Miljøfyrtårn. Tidligere på dagen var han med på sertifiseringsmøtet der kommunen ble re-godkjent som Trafikksikker kommune.

Grønne gründere og næringsliv

Norges mest bærekraftige hyttefelt

Vi har tatt turen innom det nye næringsbygget ved Molund i Nedre Eggedal, her møter vi gründer og daglig leder av Ly hytta Bjørn Olav Leer, han deler kontorfellesskap med flere av bygdas næringsdrivende. Leer er en engasjert type, som politiker, styreleder, daglig leder og småbarnsfar er det mange baller som skal landes både på jobb og privat. Bjørn Olav gir oss en visningsrunde, det er tidlig og rolig på bruket. Vi tar plass rundt bordet, og nå retter nysgjerrigheten seg mot å høre siste nytt om hyttenæringens bærekraftsarbeid, og hva det nyoppstartede prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt», skal fokusere på.

Grønne gründere og næringsliv

Vinmonopolet - nytt miljøfyrtårn i Norefjellregionen

Ordfører i Krødsherad kommune, Knut Martin Glesne, fikk æren av å overrekke det synlige beviset for at vinmonopolet i Krødsherad nå er et mljøfyrtårn. - FN sine bærekraftmål er grunnleggende i Krødsherad kommune sin Samfunnsdel og førende for all utvikling framover. Det er viktig at både kommunen og næringene i vår kommune søker å utvikle seg i tråd med bærekraftmålene. Vi er derfor veldig fornøyde med at Vinmonopolet sin avdeling på Noresund har tatt dette på alvor og nå får det synlige bevis som Miljøfyrtårn. Krødsherad kommune gratulerer så mye, sier Glesne. Les mer om FNs Bærekraftsmål her.

Grønn transport

En vellykket testpilot er gjennomført og en drøm har slått rot i kommunene

«Velferdsteknologi på et bærekraftig reisemål» – gjør det umulige mulig – hadde bare polet, for Olaf sin del, åpnet dørene litt tidligere på formiddagen.

Grønn transport

Topper bærekraftsarbeidet med selvkjørende buss

Som et resultat av arbeidet med grønn og sømløs mobilitet på Norefjell, ble Krødsherad og Sigdal kommuner utstyrt med sin første selvkjørende buss i august og september – til glede for både beboende og besøkende fra alle verdenshjørner.

Nyheter

På oppdrag for Norefjellregionen

Masterstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge på oppdrag for Norefjellregionen Det er satt av midler til akademia og eksterne ressurser i forbindelse med at regionale og nasjonale myndigheter oppfordrer offentlige etater til å i større grad benytte seg av forsknings- og utdanningsinstitusjoner i sitt arbeid. I denne sammenheng har Krødsherad kommune, tidligere i år, tegnet en intensjonsavtale med Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) om forskningsprosjektet - Norefjell: Forretningsmodeller for smart Cities. Prosjektperioden startet i Mars og ble sluttført i August.  Selv om oppdraget er sluttført og USN har presentert sitt arbeid med "Smart Mobility - State of the art" og "Smart Mobility - Review State of art", så er ikke samarbeidet lagt på is.  - Vi kommer til å ha tett kontakt med USN studentene fremover, og kanskje kan vi vinkle og tilpasse forretningsmodellene i masteroppgaven til vårt behov i Norefjellregionen.

Grønn transport

Selvkjørende buss - Norefjellregionen som testarena

Norefjellregionen er blitt en testarena for persontransport, varetransport og selvkjørende kjøretøy. Vi tester ut en kombinasjon av person- og varetransport, samtidig som vi tester teknologien og brukererfaringer med en selvkjørende buss i Eggedal og på Noresund.