Nytt mobilitetstilbud på fjellet og bygdene rundt

Ny app for mobilitet og tre fysiske informasjonsskjermer i Eggedal, Norefjell skisenter og Noresund.

Denne vintersesongen utvider Sigdal og Krødsherad kommuner mobilitetstilbudet i Norefjell-regionen. Tilbudet opereres av lokalt næringsliv med det utgangspunkt å skape større økonomiske ringvirkninger for det lokale næringsliv i reiselivskommunene og posisjonere Norefjell som en «grønn destinasjon». Tilbudet skal gjøre det lettere for brukeren å ferdes uten bil på og rundt Norefjell, for å se, gjøre og oppleve.

Banner med påskrift Norefjell uten egen bil - Klikk for stort bilde

Ny app

Mobilitetstilbudet er tilgjengelig via appen, Freelway, som er en lokal reiseplanlegger og gir brukeren oversikt over alle oppsatte rutetider for tjenesten lokalt. 

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bilde

Bli bedre kjent

Det er montert tre fysiske informasjonsskjermer i henholdsvis Eggedal, Norefjell skisenter og Noresund. Her kan brukeren, gjennom touch screen på en 55 tommers skjerm, bli bedre kjent på destinasjonen. De tre skjermenes plassering representerer også tre viktige mobilitetspunkt for området.

 

Lansering

De to tjenestene ble lansert onsdag 13.desember med avduking av infoskjermen på Norefjellporten (ved inngangen til Kiwi Noresund).

I første omgang er det mobilitetstilbudet mellom Eggedal og Noresund som settes i drift, og første tur går 15. desember. Tilbudet inkluderer fire daglige avganger t/r Eggedal – Noresund, fredag til søndag, med naturlige stoppesteder på veien. Planen er å utvide dette tilbudet videre gjennom vintersesongen til flere deler av fjellet og områdene rundt.

De to ordførerne i Krødsherad og Sigdal, Andreas Kagiavas Torp og Vebjørn Aasand Seljord, ønsket velkommen og foretok den offisielle åpningen av infoskjermene og mobilitetstjenesten, Freelway på Noresund onsdag med avduking og snorklipping.

Det er en stor dag og milepæl i jobben med Grønn og sømløs mobilitet i Norefjell-regionen. Dette er én av tre mobilitetspunkter som er plassert rundt og representerer en viktig jobb i arbeidet mellom Sigdal og Krødsherad kommuner for å knytte kommunene nærmere sammen, forteller en stolt Sigdals-ordfører og fortsetter:

-Det vil være viktig for lokalbefolkningen, for besøkende og for ungdom for å få informasjon om hva som skjer på destinasjonen. I tillegg er det en transporttjeneste som blir satt i gang før helgen, som vil være til stor glede for å blant annet ungdom for å komme seg rundt på destinasjonen.

Ordfører i Krødsherad innledet med å skryte av alle involverte, i spissen av prosjektet, prosjektleder Per Arne Lislien og spesialrådgiver i Krødsherad kommune, Ellen Anne Bye.  Og fortsatte:  

-Nå er vi et steg nærmere ett fjell som har vært jobbet med i mange år. De nye tiltakene binder fjellet sammen på en grønn og sømløs måte, og vi gleder oss også til det arbeidet som skal skje fremover, for dette er jo et første steg. Vi har tidligere i dag fått presentasjon om hva vi kan forvente fremover, og det er noe vi gleder oss til å følge. 

Og med det sagt, grep ordførerne gullsaksaksen og klippet det røde silkebåndet. 

En milepæl

  - På denne appen vil brukeren også få tilgang på hele det norske kollektivtilbudet, gjennom tjenesten, Entur,  slik at man enklere kan ta grønne valg i fremtiden. Innholdet og tilbudet i mobilitetsplattformen vil  kontinuerlig utvikles videre til nytte for besøkende og fastboende. Målsetningene med arbeidet er også å  utvide det kollektive tilbudet i bygdene rundt fjellet, sier Per Arne Lislien, prosjektleder Testarena Norefjell.

Visit Norefjell er en viktig samarbeidspartner, som representant for reiselivet i Norefjell-regionen. Destinasjonsselskapet har en koordinerende rolle og ansvar for informasjon til reiselivsaktører og besøkende i området. De sitter i styringsgruppen for Grønn og sømløs mobilitet Norefjell, for å sikre et samhandlende fokus på mobiliteten mellom målgruppene.

- Infoskjermene blir svært berikende for destinasjonen. Dette gjør det mulig å formidle i det fysiske hva man   kan se, gjøre og oppleve i regionen, og plasseringene av skjermene representerer også mobilitetspunkt. Vi håper at mer synlighet og økt bevisstgjøring, gjør sitt til at både innbyggere, fritidsinnbyggere og besøkende   for øvrig kan få en bedre opplevelse. Samtidig vil den nye mobilitetstjenesten knytte fjellet og bygdene rundt   mer sammen, forteller daglig leder i Visit Norefjell, Camilla Wold Knudsen.

Norefjell-regionen ble merket Bærekraftig reisemål i 2021, og merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre et bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn.

- I så måte blir de nye tjenesten en del av Norefjell-regionen sitt arbeid med bærekraft og merkeordningen  «bærekraftig reisemål», hvor de miljømessige effektene av mindre bilbruk er vesentlige drivere, forteller  spesialrådgiver i Krødsherad kommune og prosjektleder for bærekraft, Ellen Anne Bye.

Initiativtakere

Krødsherad og Sigdal kommuner er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene, og har etablert styringsgruppen, Grønn og sømløs mobilitet Norefjell. Den består av kommunedirektørene i Sigdal og Krødsherad kommuner, Viken FK (fra 2024 Buskerud FK), innbyggerrepresentant, næringsrepresentant, Visit Norefjell og Testarena Norefjell, med ordførerne i kommunene som observatører.

Tilbudet finansieres av Miljødirektoratet sammen med Sigdal og Krødsherad kommuner og lokalt næringsliv.

Last ned Freelway appen via QR koden under

QR kode freelway app - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Ruteoversikt for Norefjell skyttelen kan du se under

 

 

Kontaktinformasjon.

Per Arne Lislien, prosjektleder Testarena Norefjell
Tlf. 920 92 902
E-post: Per.arne@sigdalutvikling.no