Trysil og Sälen vil lære av Norefjellregionen

Flere norske reiselivsdestinasjoner har den siste tiden lagt studieturer til Norefjell for å lære mer om hvordan det jobbes med grønn og sømløs mobilitet, Norefjell som testarena og bærekraftig teknologi. 

I midten av august fikk vi besøk av SITE-regionen som består av kommunene Trysil, Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil og Engerdal kommune. I forbindelse med at SITE-regionen jobber med ett forprosjekt innen mobilitet la representanter for prosjektets arbeidsgruppe, samt representanter fra næringsliv og transportører i regionen studietur til Norefjell for å høre om Testarena Norefjell og lære mer om smarte transportløsninger. Under beøket fikk de besøkende testkjøre den selvkjørende bussen i Eggedal 

Næringssjef Marie B. Låte forteller blandt annet dette fra studieturen i Norefjellregionen:

 - Det er tydelig at vi står i en enorm utvikling innen dette feltet. Her må vi som kommune og destinasjon være i forkant både når det gjelder arealplanlegging og stimulering av innovasjon hos bedriftene. Det er viktig å ha med seg både innbyggerperspektivet og tilrettelegge for de besøkende, samt alltid vurdere hvordan tiltakene utvikler lokalsamfunnet.