Norefjell vil synliggjøre all tilgjengelig transport gjennom en app

Grønn og sømløs mobilitet Norefjell jobber med Testarena Norefjell for å utvikle og implementere gode tjenester for innbyggere og besøkende til Norefjell regionen. En del av dette arbeidet er å synliggjøre de mulighetene som allerede eksisterer og se hovrdan de kan sammenfalle med last mile og andre lokale tjenester. I tillegg til å gjøre tilbudene synlige er det viktig at de også er bookbare, både gjennom app og på nett, for å gjøre kundereisen så sømløs og attraktiv som mulig.

Testarena Norefjell har arbeidet med en teknologiplattform for lansering 1. nov 2023 – freelway Norefjell.

Rapport fra studietur til Sverige - freelway 2023 (PDF, 3 MB)