På oppdrag for Norefjellregionen

Masterstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge på oppdrag for Norefjellregionen

Det er satt av midler til akademia og eksterne ressurser i forbindelse med at regionale og nasjonale myndigheter oppfordrer offentlige etater til å i større grad benytte seg av forsknings- og utdanningsinstitusjoner i sitt arbeid. I denne sammenheng har Krødsherad kommune, tidligere i år, tegnet en intensjonsavtale med Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) om forskningsprosjektet - Norefjell: Forretningsmodeller for smart Cities. Prosjektperioden startet i Mars og ble sluttført i August. 

Selv om oppdraget er sluttført og USN har presentert sitt arbeid med "Smart Mobility - State of the art" og "Smart Mobility - Review State of art", så er ikke samarbeidet lagt på is.  - Vi kommer til å ha tett kontakt med USN studentene fremover, og kanskje kan vi vinkle og tilpasse forretningsmodellene i masteroppgaven til vårt behov i Norefjellregionen.

Masterstudentene som deltok i prosjektet har besøkt Norefjellregionen

I Juni 2022 var Masterstudentene ved USN, som har jobbet med forretningsmodeller på oppdrag fra oss, Aline, Masha og Puneet og deres professor Behzad på besøk i Norefjellregionen for å gjøre seg litt kjent med området. Vi startet dagen med en gjennomgang i kommunestyresalen på Noresund, og en lunsj i sentrum før vi tok turen over fjellet. Vi kikket litt på infrastruktur og lokasjoner for fritidsbygg før turen ble avsluttet med lunsj på Borgerstua i Eggedal.

Her kan du se presentasjon fra oppstartsmøte med studentene (PPTX, 7 MB)