Topper bærekraftsarbeidet med selvkjørende buss

Som et resultat av arbeidet med grønn og sømløs mobilitet på Norefjell, ble Krødsherad og Sigdal kommuner utstyrt med sin første selvkjørende buss i august og september – til glede for både beboende og besøkende fra alle verdenshjørner.

Norefjell er allerede merket som et bærekraftig reisemål etter standarden til Innovasjon Norge. Men vi stopper ikke der. Tvert imot markerer vår nye selvkjørende buss starten på den ambisiøse fortsettelsen, for å utvikle vårt lokalsamfunn og kommunale tjenester videre.

Kommunene er kanskje små kommuner, men vårt bærekraftige mobilitetsprosjekt har potensialet til å strekke seg langt utover eget fjellplatå.

Pilot-prosjekt på Norefjell over tre uker

Mobilitet er et viktig element i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Hvordan vi beveger oss, når vi ikke tar beina eller sykkelen fatt, bør være utslippsfritt, praktisk og tilgjengelig for alle.

Det er her pilot-prosjektet med den selvkjørende bussen kommer inn. Etter en test-periode på tre uker i Sigdal, ble bussen kjørt over for å prøve seg i tre nye uker i Krødsherad. 

I Krødsherad gikk bussruten fra alders- og sykehjemmet på Kryllingheimen til Norefjell-porten, i Sigdal fra Eggedal eldresenter til Eggedal sentrum, på lav hastighet.

Bussen ble gjort tilgjengelig for alle som var klare for en ny transport-opplevelse i sentrum, med hovedfokus på den eldre aldersgruppen i området. Om test-perioden viser seg å være vellykket vil dette kunne bli et reelt tilbud fremover – i tillegg til våre faste bussruter med sjåfør. Bussen er også universelt tilpasset, med plass til rullator, barnevogn og rullestol

5 Kjappe om bussen

Muligheter for skalering nasjonalt og internasjonalt

Prosjektet er et resultat av at Krødsherads deltakelse i innovasjonskonkurransen «Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn» i regi av DOGA.

Du kan lese mer om prosjektet på nettsiden seopptilnorefjell.no

Potensialet for å skape effekt langt utover egen region, med høy overføringsverdi og muligheter for skalering nasjonalt og internasjonalt, var juryens begrunnelse for å jobbe videre med Krødsherad og omegn.

Viken Fylkeskommune er vår regionale samarbeidspartner i innovasjons- og utviklingsarbeidet med vår selvkjørende buss. Vårt mål er å posisjonere oss som en pådriver for innovasjoner på tvers av sektorer og næringer, både privat og offentlig, til glede for alle.