Norefjell vil satse på internasjonalt samarbeid og samskaping

Norefjell ønsker et sterkere internasjonalt samarbeid og har i den anledning fått virkemidler fra Viken Fylkeskommune sine midler til internasjonalt forprosjekt. Vi har behov for å gjøre oss bedre kjent med aktører og mulige utviklingspartnere i Europa, og her er rapporten fra vårt besøk til Werfenweng og Maria Alm i Østerrike. (PDF, 4 MB)

Målsetningen er samskaping

- Vi har et mål om å avdekke arbeidsmetodikker med resultatfokus, hvor samskaping mellom innbyggere/fritidsinnbyggere, frivillighet, privat næringsliv og offentlig er en målsetning. Vi er også interessert i å se hvordan det jobbes med forretningsmodellering for å nå den økonomiske dimensjonen i samskapingen, sier prosjektleder Ellen Anne Bye. 

Norefjellregionen, reiseliv og kommuner, er merket som Bærekraftig reisemål etter IN sin standard. Standard 3.0 (som vi arbeider etter) er internasjonalt godkjent av GSTC - Global Sustainable Tourism Council, og vil derfor gi oss felles plattform med Sustainable Destinations i Europa.

Les rapporten fra besøk i Werfeneng og Maria Alm i Østerrike 2023 (PDF, 4 MB)

Du trenger ikke bil for å være mobil!

Wᶾ shuttel er en suksessfaktor, da den binder sammen kollektivtilbudet og destinasjonen og er felles for innbyggere og besøkende. Sentrumsbasert morrokvarter som gjør at gjester samles i sentrum og bruker spisesteder og butikker.