Sosial innovasjon på tvers av kommuner i naturlige samarbeidsregioner

Norefjell ønsker et sterkere internasjonalt samarbeid og har i den anledning fått virkemidler fra Viken Fylkeskommune sine midler til internasjonalt forprosjekt. Vi har behov for å gjøre oss bedre kjent med aktører og mulige utviklingspartnere i Europa, og her kan du lese rapporten fra vårt besøk til Bruneck i Kronplatz regionen i Italia.  (PDF, 3 MB)

Utvikling av langsiktige og bærekraftige forretningsmodeller

Vi må innovere I arbeidet med forretningsmodellering må vi innovere opp mot sosial innovasjon som metode. Sosial innovasjon er ikke en ny ide for kommuner, men målet med å nytte volumet av fritidsinnbyggere/besøkende i distriktskommuner, for å utvikle lokalsamfunnet i kommunene, sikre og utvikle kommunens tjenester, er en innovasjon. Reiselivskommunene har både lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver de må løse for alle brukere, uavhengig av om de er innbyggere/fritidsinnbyggere eller besøkende. Kan vi arbeide for å utvikle langsiktige og bærekraftige forretningsmodeller for disse tjenestene, vil det være en god motivasjon for reiselivskommuner i distrikts Norge til å arbeide parallelt med bosteds- og besøksattraktivitet. Arbeidet må sikre at forretningsmodelleringen er innenfor norske lover og regler.

Synliggjøring av sosial innovasjon

Prosjektet skal synliggjøre hvordan sosial innovasjon ikke bare har effekt tverrsektorielt, men også på tvers av kommuner i naturlige samarbeidsregioner.

Kommuner i Norge med lavere innbyggertall enn brukertall, og hvor innbyggertallet alene i mange tilfeller er for lavt til å etablere tjenester. Dette kan være alvorlig i forhold til lovpålagte tjenester, men også øke attraksjonen ved serviceorienterte tjenester.

Les rapporten fra vårt besøk til Bruneck i Kronplatz regionen i Italia.  (PDF, 3 MB)