Styringsgruppa for grønn og sømløs mobilitet

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i styringsgruppa for Grønn og sømløs mobilitet og møtedokumenter fra styremøtene.