Styringsgruppa for grønn og sømløs mobilitet

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i styringsgruppa for Grønn og sømløs mobilitet og møtedokumenter fra styremøtene. 

Styringsgruppa for grønn og sømløs mobilitet

Møtedokumenter fra styringsgruppemøter

Styringsgruppe - grønn og sømløs mobilitet 2020 - 2023